Търговски център и офис сграда на бул. Г. М. Димитров Вариант 1

Инвеститор: "СОТ-сигнално охранителна техника ЕООД" 2007-2008 г.

  • Търговски център и офис сграда на бул. Г. М. Димитров Вариант 1