Производствена сграда с тъкачен цех и складове, гр. Петрич

Инвеститор: Омега – Текстил ЕООД:  
РЗП: 3 910 кв.м;
2014 - 2015  

  • Производствена сграда с тъкачен цех и складове, гр. Петрич