Реконструкция на къща в Панчарево

Частна еднофамилна жилищна сграда.
РЗП ново: 250 кв.м;  

2011 г.

Реконструкцията включва надстрояване на съществуващи помещения в еднофамилна жилищна сграда.

  • Реконструкция на къща в Панчарево