Разширение към съществуващ цех за метални конструкции, гр. Петрич

Инвеститор:"СТРИМОНА" ЕООД;  
РЗП: 575 кв.м; 2013 г.

  • Разширение към съществуващ цех за метални конструкции, гр. Петрич