Жилищен парк РОЖЕН, гр. София

Инвеститор: "Белстрой" ЕАД;  
РЗП: 26 000 м2; 
2007 - 2008 г.

Обектът се намира в гр. София между  бул. Рожен и ул. Илиенско шосе.
Включва 6 жилищни сгради и една сграда със смесена функция: детска градина, здравен център и фитнес център. 
Проектът е разработен в екип с арх. Здравко Кузманов .

  • Жилищен парк РОЖЕН, гр. София